WSP چیستDNSS نماد سازمانی بود که شرایط خرید دامنه و منحصر به فرد بودن آن را تامین می کرد؛ در زمینه میزبانی وب مفهوم به نام wsp  یا web servis providerr (فراهم کردن سرویس میزبانی وب)  بوجود آمده است.


 عنصر سوم در محتوای بخش های اینترنت معرفی می شود

 وظیفه فراهم کردن شرایط و ضواب


تا آموزش های بعدی خدانگهدار

پی سی وب هاست