پارک دومین چیست

پارک دامین به دامنه ای گفته میشود که به دامنه اصلی لینک داده میشود و محتوای همان دامنه اصلی را نمایش میدهد را پارک دامین می گویند.


مثال park domain

مثلا شما در ابتدا یک هاست و دامنه تهیه میکنید و با آدرس YourDomain.com وب سایت خود را راه اندازی میکنید ، سپس تصمیم میگیرید که وب سایت فوق با آدرس YourDomain.net و YourDomain.ir نیز قابل دسترس باشد


دامنه های جانشین از هرنظر از جمله رکورد های DNS شبیه به دامنه معمولی بوده و ویژگی های یکسانی با آنها دارند. تنها تفاوت آنها با دامنه های معمولی در آن است که این دامنه ها هیچ فایلی از خود ندارند و به فایل های دامنه ای که جانشین آن شده اند ، اشاره می کنند.

دامنه های جانشین همچنین می توانند برای ایمیل ها نیز فعال شوند. در این صورت تمام نامه های الکترونیکی که برای "name@Domain.ir" ارسال شود بدست همان کسی خواهد رسید که از آدرس الکترونیکی "name@Domain.com" استفاده می کند.


تا آموزش های بعدی خدانگهدار

پی سی وب هاست

http://buy-host.in