راهکارهای هوشمند سیسکو درمورد چالش های شهری


Image result for ‫راهکارهای هوشمند سیسکو درمورد چالش های شهری‬‎

چالش‌های زندگی شهری

یکی از مهم‌ترین چالش‌های زندگی شهری  ترافیک و ازدحام بیش‌ازحد جمیعت می‌باشد که این چالش خود مشکلاتی از قبیل  آلودگی هوا، محدودیت منابع،  نبود زیرساخت‌ کافی  و نیاز به تداوم رشد اقتصادی را سبب می‌شود.راهکار متصل هوشمند


Cisco Smart+Connected Communities solutions  (راهکار متصل هوشمند سیسکو) می‌تواند در خصوص این مشکلات با استفاده از قابلیت‌های شبکه هوشمند به رهبران شهرها کمک کند


انقلاب فن آوری سبب می شود که زندگی شهری تحت کنترل قرار گیرددر دهه ۱۹۳۰ لوییس مامفورد (طراح شهری) پیش بینی کرده بود که طراحی علمی حمل و نقل به کار گرفته شده در آزادراهی بسیار کارآمد ممکن است عواقب بسیار بدی برای شهر داشته باشدشهر مصدر که در صحرا در حال ساخته شدن است، فعالیت های شهری را تنظیم می کند و دارای فنآوری های کنترلی و مراقبتی است


همه چیز در این شهر 

همه چیز در این شهر در زمان و مکان خاص تنظیم شده است. انگار همه فعالیتها در این شهر از قبل تعیین شده است و جایی برای آزمون و خطا وجود ندارندفن آوری در شهر ریو

فن آوری در شهر ریو نقش کمک کننده دارد و مانند مورد سنگدو و یا مصدر چیزی را تجویز نمی‌کند.اگر مردم حق انتخاب داشته باشند، بیشتر به دنبال فضایی بازتر می‌باشند تا بتوانند راهشان را پیدا کنند سرور ایرانbuywebhost,p30webhost