یک سایت چه هزینه هایی دارد؟
Image result for ‫یک سایت چه هزینه هایی دارد؟‬‎

شما از  زمانی كه از تلفن های سلولی خودتان استفاده كردید، از همان زمانی كه برای دریافت تصاویر تلویزیون های ماهواره ای، آنتن و دستگاه Setup Box رسیور خودتان را خریداری و نصب كردید، از همان زمانی كه كامپیوتری خریدید و برایش نرم افزار های مختلفی نصب كردید، از همان زمان، وارد گرداب شده اید شما  میدانید كه از همان زمان بایستی خرج می كردید. پرداخت پول به فروشنده تنها بخشی از این پروسه ورود به گرداب گسترده گیتی است. زمان پارامتر دیگری است كه باید برای یادگیری و آموختن مداوم و تمرین و در عین حال به سرعت آموخته ها را به افرادی كه بیرون از گرداب هستند  برای بقای خود و دیگران - آموزش دادن صرف شود. 

داشتن  تجهیزات و نرم افزار ها

داشتن  تجهیزات و نرم افزار ها و حتی اتصال به اینترنت و یا داشتن یك سایت وب بر روی شبكه جهانی به معنای دستیابی به فن آوری اطلاعات نیست. واقعیت این است كه در قرن حاضر، تنها چیزی حدود 10 درصد از نوع بشر توانسته است به فن آوری اطلاعات به معنای واقعی دست یابد. 

استفاده واقعی از آخرین و مدرن

دستیابی و استفاده واقعی از آخرین و مدرن ترین فن آوری ها چه در زمینه اطلاعات و چه در رابطه با ارتباطات بایستی موجب افزایش بهره وری در سازمان یا شركت مورد نظر و پرسنل مرتبط با آن شود. فن آوریهای مدرن و انتخاب بهترین آنها در رابطه با اطلاعات و ارتباطات بایستی ارتباطات درون و برون سازمانی را سهل تر و سریعتر كند
p30webhost,p30webservehttp://buy-host.in